Gezocht: Nieuwe burgerhulpverleners
Infoavond reanimatienetwerk 18 juli in MFCGemeente Heerlen zoekt nieuwe burgerhulpverleners voor het reanimatienetwerk Heerlen. Op vrijdag 18 juli, van 19.00 tot 21.00 uur is er een informatieavond over dit onderwerp in MFC Gebrook (Prinsenstraat 12 Hoensbroek). Tijdens de bijeenkomst vertellen deskundigen waarom dit vrijwilligerswerk zo belangrijk is, wat het inhoudt en wat er van burgerhulpverleners wordt verwacht. Mensen met belangstelling kunnen vrijblijvend voor informatie terecht.

Het reanimatienetwerk Heerlen probeert hulp aan mensen met een hartstilstand of hartinfarct te verbeteren in onze stad. Er zijn nog niet in elke buurt voldoende burgerhulpverleners om mensen met hartfalen snel te bereiken. Wij zoeken daarom nieuwe vrijwilligers om het reanimatienetwerk te versterken. Hiernaast zijn we ook op zoek naar bestaande Aed's die ingezet kunnen worden binnen het netwerk.Aanmelding voor infoavond

Mensen die belangstelling hebben om het reanimatienetwerk te versterken, kunnen geheel vrijblijvend naar de infoavond komen. Aanmelden voor de infoavond kan tot uiterlijk 16 juli door een mailtje te sturen naar info@nieuwlotbroek.nl of telefonisch via telefoonnummer 06-5080 6229.Organisatie

De avond wordt mede georganiseerd door Stg. Buurtgericht Werken Mariarade, Stg. Dem Hoensbroek Centrum, Stg. Buurtbeheer Maria-Gewanden, Stg. Buurtbeheer Nieuw-Lotbroek, EHBO vereniging Nieuw Lotbroek.

Klik hier voor de informatie flyer >>


< terug