Laatste kans ouderentoeslag !


Deze mededeling is van belang voor ouderen die alleen AOW + eventueel een klein pensioen krijgen. Vanaf 1 januari 2015 mogen gemeenten geen categoriale bijzondere bijstand meer verstrekken. Dat betekent voor Heerlen dat de ouderentoeslag niet meer is toegestaan. Rechten van 2014 kunnen echter nog tot 1 maart 2015 geldend worden gemaakt !

De hoogte van de ouderentoeslag is € 374 voor een alleenstaande en € 535 voor een echtpaar. Om in aanmerking te komen voor ouderentoeslag, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u hebt de pensioengerechtigde leeftijd;
  • uw inkomen is niet hoger dan € 1090,99 voor een alleenstaande
    en € 1501,69 voor een gezin;
  • u heeft niet meer dan bescheiden vermogen
    (€ 5850 voor een alleenstaande en € 11.700 voor een echtpaar);
  • u heeft in het lopende kalenderjaar geen ouderentoeslag
    of langdurigheidstoeslag ontvangen.

Heeft u nog vragen ? Bel de gemeente op 14 045
Heeft u hulp nodig ? Bel Bureau Cliëntentelefoon op 045 - 571 69 86


 < terug