Kleine rioolwerkzaamheden Mariarade

 

De Gemeente Heerlen gaat werkzaamheden uitvoeren in Mariarade. Het betreffen plaatselijke (kleine) rioolreparaties. Vervangen en renoveren van enkele rioolleidingen en –putten van het hoofdriool.

Waar en welke werkzaamheden worden uitgevoerd?
Rioolreparaties: Amstenraderweg, Bergstraat, Conventuelenstraat, Rooseveltstraat, Weijenbergstraat, Zandkuilenstraat, Ampèrestraat, Hekbergstraat, Voltalaan, Spoordijkstraat, Dr. Philipsstraat en Op de Acker.
Vervangen hoofdriool: Kastanjelaan tussen Grubbelaan en Dr. Philipsstraat.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?
Op dit moment worden de voorbereidingswerkzaamheden afgerond. In opdracht van de gemeente Heerlen gaat aannemer Plum Infra B.V. uit Kerkrade deze werkzaamheden uitvoeren. De uitvoering duurt een aantal maanden en start in januari 2016.

Bereikbaarheid van uw pand
Vanzelfsprekend zal uw pand altijd bereikbaar zijn. Het kan echter voorkomen dat u uw auto niet voor uw deur kan parkeren als wij werkzaamheden voor uw woning uitvoeren. Dat zal dan voor een duur van 1 á 2 dagen zijn. In de Kastanjelaan vanaf de Grubbelaan tot aan de Dr. Philipsstraat zal het hoofdriool in de weg vervangen worden waardoor dit tracé wordt afgesloten voor alle verkeer m.u.v. voetgangers. Deze werkzaamheden duren 1 á 2 weken. De aannemer zal de betreffende bewoners schriftelijk informeren over de planning van de werkzaamheden. En zo nodig overleg voeren.


We proberen hinder zoveel mogelijk te beperken en vragen uw begrip en medewerking voor de situatie.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. M. Moonen (toezichthouder) van de gemeente Heerlen, tel. 045-5604774.


< terug