Werkzaamheden Hommerterweg


Van 26 september tot eind oktober 2016 voeren wij rioolwerkzaamheden uit op een deel van de Hommerterweg.


Waarom rioolwerkzaamheden
Een deel van het hoofdriool van de Hommerterweg is verstopt door het inklappen van de binnenwand van het riool. Bij droogweer is er niets aan de hand, dan heeft het riool nog net voldoende afvoercapaciteit. Bij hevige regenbuien kan deze verstopping echter tot waterproblemen leiden. Om deze problemen te voorkomen vervangen we binnenkort het verstopte deel van het hoofdriool.

Wat doen we waar
Wij vervangen het hoofdriool in het trottoir gelegen tussen huisnr. 35 en 39 en op privé terrein tussen nr. 35 en 39. De boom voor nr. 35 moet helaas gekapt worden. Hiervoor kunnen we gezien de ligging van het nieuwe riool helaas geen nieuwe boom terug planten.
Overlast / hinder
De overlast zal tot een minimum beperkt blijven. De Hommerterweg zal in beide richtingen bereikbaar blijven en ook het parkeren op de weg blijft gedurende de uit- voering van deze noodklus mogelijk.

Wel zullen de bewoners van de oneven kant, gelegen tussen nr. 49 en nr. 33, hinder ondervinden van de rioolpersleiding en van de pomp die we op dat stuk van het trottoir gaan plaatsen. Om struikelgevaar te voorkomen wordt deze persleiding namelijk afgezet met een hek. Hierdoor kunnen de bewoners van nr. 49 tot en met nr. 33 tijdelijk niet direct van de woning naar de parkeerstrook (en omgekeerd) lopen. Wij verzoeken deze bewoners om even om dit hek te lopen. Ook kunnen deze bewoners door de aanwezigheid van de persleiding helaas tijdelijk hun auto niet op de oprit of in de garage plaatsen.

Uiteraard blijft het trottoir in lengterichting langs de gevels gewoon beloopbaar.


Vragen
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
dhr. C. Pieters tel. 06 - 20 52 50 95 of
dhr. F. Essers 06 - 58 07 64 39 van de afdeling Beheer en Onderhoud.

< terug