Werkzaamheden Akerstraat Noord
Vanaf 7 november 2016 zal gedurende ongeveer 1 jaar gewerkt worden
aan de Akerstraat Noord.


De straat wordt gerecontrueerd. Tijdens de werkzaamheden kan het gemotoriseerd verkeer van de kruising bij het Sint Janscollege tot de rotonde bij Emmastaete blijven rijden.

Het gemotoriseerd verkeer in omgekeerde richting wordt omgeleid
of kan met snelheidsberperkingen en hinder gebruik maken van de Akerstraat Noord.
Fietsers kunnen gewoon in twee richtingen blijven rijden.

 

Er worden diverse omleidingsroutes aangegeven. Deze lopen via het centrum van Hoensbroek.

 

Deze afsluiting kan ook (tijdelijke) hinder opleveren voor de bushalte bij het Sint Janscollege.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
dhr. M van de Kerkhof; 045 - 560 41 78.


< terug