Alzheimercafé Parkstad Limburg


Dinsdag 14 mei 2019 bent u van harte welkom in het Alzheimercafé Parkstad Limburg te Heerlen.

 

Juridische aspecten die een rol kunnen spelen bij mensen met dementie en hun naasten staat deze Alzheimercafé-avond centraal.

 

Het aantal mensen met dementie groeit. In de regio Parkstad wonen nu 5300 mensen met dementie en dit aantal groeit naar 8400 in 2040. Bij dementie vermindert de eigen regie over het leven. Steeds is het een uitdaging om de mensen met dementie zolang en zoveel mogelijk de eigen regie over het leven te laten houden dit geldt ook voor wat betreft de juridische aspecten. Daarom is het goed om tijdig over de juridische aspecten geïnformeerd te zijn en waar mogelijk of noodzakelijk zaken vast te leggen. Maar wat zijn de juridische aspecten waar aan gedacht kan worden en hoe moet ik deze dan voor mij zelf of voor mijn partner regelen? Deze en vele andere vragen van juridische aard kunnen spelen en misschien zijn er juridische aspecten waar nog niet over is nagedacht. Deze avond waarbij de juridische aspecten besproken worden kan mogelijk helpen om zaken goed te regelen.

 

De lezing en nabespreking wordt verzorgd door Marjolein Haasbroek, voormalig juridisch medewerkster van Alzheimer Nederland.

 

De bijeenkomst wordt gehouden in de grote recreatiezaal van het Zorgcentrum Tobias, Piet Malherbestraat 2 te Heerlen. Aanmelden is niet noodzakelijk en zoals altijd zijn de entree, koffie en thee gratis.

 

De zaal is open vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur starten we met de lezing. Omstreeks 21.30 uur sluiten we de avond af.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Thijs Peeters
tel. 045-5416248,
of
Leon Pieters (secretariaat)
Quaedvlieglaan 13, 6371 HA Landgraaf,
tel. +31(0)613365008

 

 


< terug