Afgelast


Afgelast of uitgesteld ivm het coronavirus.

 

Wellicht ten overvloede deel ik U, alle genodigden voor de openbare vergadering van Buurtgericht Werken Mariarade , te houden op donderdag 19 maart a.s., mee, dat deze bijeenkomst om de bij U bekende reden komt te vervallen.

 

Het in de agenda vermelde paaskienen op 9 april gaat op een latere datum met een andere naam plaatsvinden. De KONINGSdag in Maastricht gaat niet door, in hoeverre wij in Mariarade en in Hoensbroek Koningsdag kunnen vieren is op dit moment NIET duidelijk.
De AGENDA blijft van kracht, zo snel er mogelijkheid is te vergaderen krijgt U een nieuwe uitnodiging.

 

Uw bestuur wenst U veel wijsheid en spreekt de hoop uit dat wij met zijn allen goed door deze periode komen.

Groet. Wim van Straten.

 


< terug