Heel Mariarade SCHOON


World Clean-up day.

 

Op zaterdag 19 september a.s. ligt het in de bedoeling dat in samenwerking met ALLE inwoners , scouting ST.Christoffel, de scholen, de verenigingen , de ondernemers en ZEKER de jeugd en kinderen van Mariarade de handen uit de mouwen steken om gezamenlijk te zorgen voor een schoon en zwerfvuil-vrije wijk.

 

Het idee is, dat groepjes van tenminste 2 ouders en een aantal kinderen aan de hand van een route-planning de wijk ingaan, waarbij ook het randgebeuren meegenomen wordt. De Gemeente Heerlen werkt mee in de vorm van het verstrekken van hesjes, grijpers en ringen, en haalt vervolgens via RD4 de verzamelde zakken vuil op. (op maandag ) Iedere inwoner van Mariarade kan zich melden bij het HK van de scouting op 19 september voor 10 uur, de Aktie duurt tot ongeveer 13 uur.Het is de bedoeling dat het zwerfvuil gescheiden verzameld wordt, Glas/// blik en plastic// en restafval. Er rijdt een auto met aanhanger door de wijk om de gevulde zakken op te halen, en U kunt de zakken natuurlijk ook kwijt bij het HK van de scouting.(aan de Randweg 16) .Door mee te doen wordt het saamhorigheidsgevoel in de buurt vergroot, iedereen mag zich verantwoordelijk voelen voor het leven in een schone buurt.

 

Tijdens en na de inzameling zal er in het HK van de scouting voor de volwassenen koffie en of thee met iets lekkers zijn, en voor de jeugd wat fris of limonade.

 

Let op de flyer die begin september verspreid wordt, daarop staan de nadere gegevens, en wat belangrijk is, : houd 19 september enkele uurtjes vrij.

 

Namens het bestuur van SBWM
Wim van Straten

 


< terug