TrapStepStap Challenge


De schoolomgeving wordt tijdelijk ingericht op fietsen, steppen en lopen.

 

Zo veel mogelijk kinderen gezond en veilig naar school. Op de fiets, de step of te voet. Dat vinden wij als gemeente erg belangrijk.

 

Om dat doel te bereiken werken wij samen met basisschool De Regenboog en organisatiebureau Braining the Future. Op De Regenboog wordt in de week van 21 - 25 september de TrapStepStap challenge gehouden. Dan staat op school alles in het teken van gezond en veilig naar school gaan.

 

Als omwonende zult u merken dat er dan iets verandert in uw directe woonomgeving. Wat gaat er precies gebeuren?

 

De schoolomgeving wordt tijdelijk ingericht op fietsen, steppen en lopen.
We passen de omgeving van de school tijdelijk aan. Hiermee willen wij testen wat het effect is op buurtbewoners, leerlingen en ouders.

 

Aan het einde van de week, op 25 september na 16.00 uur, draaien we de veranderingen weer terug.

 

Wat verandert er precies aan de verkeerssituatie?
1. We laten op de Weijenbergstraat en op de Emmastraat een tijdelijk zebrapad aanleggen.
2. De Weijenbergstraat wordt eenrichtingsverkeer (vanaf Emmaplein richting Rooseveltstraat).
3. Er is een Kiss & Ride bij de Heilig Hart van Jezus kerk
4. We maken 'wachtruimtes' voor de ouders op het grasveld naast 'Op de Weijenberg' en op het parkeervak voor het trapveldje in de Weijenbergstraat. Hier komen picknicktafels te staan.

 

Wat gebeurt er allemaal op school?

Er zijn veel activiteiten om het fietsen, steppen of lopen te stimuleren. Een greep uit het programma: een hindernisbaan om beter te leren fietsen, een bezoek aan de wijk met de wijkagent om onveilige verkeerssituaties te bekijken en een 'fietsendokter' die de fietsen van de kinderen nakijkt.

 

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen?
Neem dan contact op met de gemeente Heerlen via verkeer@heerlen.nl of telefonisch met de verkeersmedewerkers van het domein ruimte: 045-5605040.
Komt u uit bij het callcenter, dan kunt u vragen om teruggebeld te worden.

 

Verzoek aan de bewoners van de Weijenbergstraat tussen Emmaplein en Conventuelenstraat.
Zou u zondagavond niet in de Weijenbergstraat willen parkeren i.v.m. het opbouwen van de omgeving (vanaf maandagochtend 6.30 uur)? Bedankt!

 

 

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerlen,
namens dezen,
Wethouder voor Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Duurzaamheid & Milieu,
C.M.J.P. Claessens

 


< terug