Agenda openbare vergadering donderdag 19 maart 2020


 

Geachte lezer,

Stichting Buurtgericht Werken Mariarade nodigt U uit om de openbare vergadering bij te wonen op DONDERDAG 19 maart 2020 a.s.
Aanvang 20.00 uur in het gemeenschapshuis Mariarade.

 

Op de agenda staan de volgende punten:
* Welkom en opening. Voorstellen van de aanwezigen.
* Peter Vossen heeft zich aangemeld als bestuurslid SWBM.
* Peike Reintjes als nieuwe medewerker Alcander.
* Post in en uit en mededelingen. Communicatie.
* Nieuwsbrief. (indienen copy voor 25 maart a.s.)
* Oranjefeest Mariarade 27 april. Fietsversieren kinderen.
* Koningsdag Festival Hoensbroek op de markt. Aanmelden vrijwilligers.
* Lampionoptocht jeugd. Vuurwerk.
* Dodenherdenking 4 mei. Te organiseren door SBWM.
* Aktiviteiten 2020.
- Verenigingen/ ouderen/ jeugd.
- Denk aan Toneel/ kienen/ herdenkingsbrunch/kerstbloemwerk.
- b.v. herinvoering paaskienen op 9 april a.s.
* Verkeerssituatie Regenboogschool /parkeren/ voor zover bekend.
* Snelheidscontrole Amstenraderweg.
* Korte uitleg wat VIERGEBROOK doet en graag wil doen.
* Rondvraag en Sluiting.

 

Uw bestuur stelt het zeer op prijs dat U aanwezig bent, zeker in deze roerige tijden waarin virussen rondwaren die veel onzekerheid geven.

 

Namens het bestuur SBWM.
Wim van Straten

 

 


< terug