Einde Repair Café

In het begin van dit jaar is er een start gemaakt met een Repair Café in het Gemeenschapshuis van Mariarade en wel op de laatste zaterdag van elke maand. Na de evaluatie, tot juli, is gebleken dat de animo hiervoor niet groot cq erg mager was. Dit heeft de organisatie en de reparateurs doen besluiten om te stoppen met het Repair Café.